TMS基础数据维护
观看课程

TMS基础数据维护

  • 主讲: 袁涛
  • 时长: 68
  • 库内作业

视频分版块观看时间节点

1、员工角色权限 (视频节点:0:04:49-0:20:40)
2、服务商管理      (视频节点:0:20:40-0:25:34)
3、服务渠道         (视频节点:0:25:34-0:45:30)
4、销售产品         (视频节点:  0:45:30-0:59:32)

5、客户资料管理  (视频节点:0:59:32-结束)
  • 发布时间: 2020-07-15 17:23
  • 浏览量: 5208
  • 47

1、员工角色权限
2、服务商管理     
3、服务渠道     
4、销售产品        

5、客户资料管理 

视频扫描留言.png