WMS物流价格设置
观看课程

WMS物流价格设置

  • 主讲: 邓人慧
  • 时长: 45
  • 基础数据管理

1.物流 API服务授权              开始-06:24
2.服务商及渠道设置              06:24-13:36
3.物流产品设置                     13:36-22:28
4.分区方案和重量段模板设置  22:28-36:15
5.设置物流价格                      36:15-结束

  • 发布时间: 2020-09-21 12:01
  • 浏览量: 200
  • 0