WMS物流价格设置
观看课程

WMS物流价格设置

  • 主讲: 邓人慧
  • 时长: 45
  • 仓库端管理流程

1.物流 API服务授权          开始-06:24

2.服务商及渠道设置          06:24-13:36

3.物流产品设置              13:36-22:28

4.分区方案和重量段模板设置  22:28-36:15

5.设置物流价格              36:15-结束


  • 发布时间: 2020-09-21 12:01
  • 浏览量: 4897
  • 36